تبلیغات
lovely - فقط یه شیرازی میتونه...

فقط یه شیرازی میتونه یک جمله با20 فعل بسازه:

داشتم میرفتم برم دیدم گرفت نشست گفتم بذار بپرسم ببینم میاد نمیاد دیدم میگه نمی خوام بیام گفتم نمی خوای بیای نیو برو بگیر بخواب رفت گرفت خوابید.

.[ جمعه 17 شهریور 1391 ] [ 11:11 ] [ mohade3 ]

[ نظرات() ]