تبلیغات
lovely - اشتباه...


کســــی چهـ  میـــــداند کهـ

امـــــروز چند بار فــــــرو ریختمــ

از دیدن کســــی کهـ

تنهــــــا لباسشـ  شبیهـ  تــــــــو بود...


u1dtkzwcmcvu54rvhjs.jpg[ جمعه 25 مرداد 1392 ] [ 21:21 ] [ mohade3 ]

[ نظرات() ]