تبلیغات
lovely - تست هوش تصویری

با دقت به تصویر زیر نگاه کنید . . .
 

در تصویر زیر پنج شکل براى شما مشخص شده است و شما باید با کشف ارتباط منطقى بین این تصاویر شکل ششم را حدس بزنید.

خواهشا سعی کنید فکر کنید و تا زمانی که پاسخ را ننوشتید به پاسخ نگاه نکنید!


تست هوش تصویری
.

.

.

.

.

.


.

پاسخ تست تصویری :


 

هر یک از شکل ها در حقیقت اعداد انگلیسی 1 تا 5 است که به صورت قرینه در کنار خود قرار گرفته اند.

پس شکل ششم نیز باید قرینه عدد 6 باشد که در کنار خود قرار گرفته است به صورت زیر:


تست هوش تصویری[ دوشنبه 5 فروردین 1392 ] [ 15:10 ] [ mohade3 ]

[ نظرات() ]