تبلیغات
lovely - این بود زندگی...؟
******میزی برای كار...كاری برای تخت...*****

******تختی برای خواب...خوابی برای جان...******

*****جانی برای مرگ...مرگی برای یاد...*****

*********
یادی برای سنگ...**********

*************این بود زندگی؟**************

 


[ جمعه 25 اسفند 1391 ] [ 19:05 ] [ mohade3 ]

[ نظرات() ]