تبلیغات
lovely - .. .. .. .. .. .. ..
ایستادن بهانه می خواهد

مثل فندکی ، که سیگار را بهانه می کند

تا پشت زمین گرم بماند

مثل باد ، که آسیاب را بهانه می کند

تا برای روسریت آوارگی کند

مثل مترسک دیوانه ای

که پایش را در یک کفش کرده

مراقب کویر بماند

مثل مترسک شاه ![ سه شنبه 26 دی 1391 ] [ 10:02 ] [ mohade3 ]

[ نظرات() ]