ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮔﻪ ﺍﻻﻥ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻪ


ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮔﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﻭﻻﺑﯽ ﺩﺍﺭﻩ


ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮔﻪ wifi ﯼ ﻣﻔﺘﯽ ﺩﺍﺭﻩ


ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮔﻪ ﺩﯾﺶ ﻭ LNBﺩﺍﺭﻩ


... ﮐﻨﺎﺭ ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﺍﻭﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﺭﺗﯽ ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ/


ﭘﺎﺭﺗﯿﻬﺎﯼ ﻣﺤﻠﻪ ﭘﺮ ﺷﻮﺭ ﻭ ﺷﻮﻕ ﻭﻏﻮﻏﺎﺳﺖ


ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﻪ ﺍﻻﻥ ﻣﺎﺯﺭﺍﺗﯽ ﺳﻮﺍﺭﻩ/


ﺭﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎﺷﻢ ﻫﺮﺭﻭﺯ ﺟﻮﺭ ﻭﺍﺟﻮﺭﻭﺑﺎﺣﺎﻟﻪ ..


ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮔﻪ ﺍﻻﻥ ﺍﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻪ


ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮔﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﻭﻻﺑﯽ ﺩﺍﺭﻩ


ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮔﻪ wifi ﯼ ﻣﻔﺘﯽ ﺩﺍﺭﻩ


ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮔﻪ ﺩﯾﺶ ﻭ LNBﺩﺍﺭﻩ


ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﻪ ﺍﻻﻥ ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﻣﯿﭙﻮﺷﻪ


ﮐﻔﺶ ﮐﺎﻟﺞ ﻭ ﮐﯿﻔﺶ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭﺷﻪ


ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﻪ ﻫﺮﺷﺐ Gem Tv ﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ


ﺧﺮﻡ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻭ ﺳﻨﺒﻞ ﻻﻣﯿﺎﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ


ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮔﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﺣﺎﻟﻪ


ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﻣﺎﺩﺭﺑﺰﺭﮔﻪ ﺣﺮﻓﺎﯼ ﺧﺎﺻﯽ ﺩﺍﺭﻩ


[ سه شنبه 12 شهریور 1392 ] [ 20:37 ] [ mohade3 ]

[ نظرات() ]


یـــکی از همیـــــــن روزهــــــــــا
بایـــد خدا را صدا بــــــــــزنم

یک میــــــــز دو نفــــــــره

دو صنـــــــــدلــی

یــــــــکی مـــــــن

یـــــــــکی خــــــدا

حــــــرف نمـــــــیزنم

نـــــــگاهم کافیــــــست

میـــــــــدانم

برایـــــــــم اشــــــــک می ریــــــــزد!![ جمعه 1 شهریور 1392 ] [ 11:36 ] [ mohade3 ]

[ نظرات() ]
کســــی چهـ  میـــــداند کهـ

امـــــروز چند بار فــــــرو ریختمــ

از دیدن کســــی کهـ

تنهــــــا لباسشـ  شبیهـ  تــــــــو بود...


u1dtkzwcmcvu54rvhjs.jpg[ جمعه 25 مرداد 1392 ] [ 22:21 ] [ mohade3 ]

[ نظرات() ]
به بعضیا تو زندگی باید گفت: من چشم میذارم تو فقط گم شـ ـ ـو...[ شنبه 12 مرداد 1392 ] [ 22:38 ] [ mohade3 ]

[ نظرات() ]


ﺍﮔﺮ ﺩﯾﺪﯼ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺑﺮﺩﺭﺧﺘﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮﺩﻩ

ﺳﺮﯾﻊ ﺑﯿﺎﺭﯾﺪﺵ ﮐﻨﺎﺭ ﯾﻬﻮ ﮔﻼﺑﯿﯽ ﭼﯿﺰﯼ

ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﺗﻮﺳﺮﺵ ﭼﺎﺭﺗﺎﻓﺮﻣﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ

ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﯿﺸﯿﻢ|:

*

*

طرف می ره خواستگاری واسه پسرش. پدر عروس می گه:

آقازاده دانشگام میرن؟ طرف می گه: مسافر گیرش بیاد چرا که نه!

*

*

یارو تا دیروز توی خونه شون نمیزاشتن چایی بخوره که یه وقت شب سیل نیاد حالا به ما که رسیده میگه : قهوه ، فقط تلخ باشه پیلیززز …

*

*

شماره های توی گوشیم ٩٩٪ بیخودنا ولی حالا کافیه یکیو پاک کنم ، فرداش مرگ و زندگیم دست همون یه نفره !

*

*

این فیلما که هستن وقتی فرزند خانواده تو اتاقشه مامان باباش میرن در میزنن و تا بچه اجازه نده نمیرن تو اتاقش …
اینا واقعین ؟ یا فتوشاپه ؟ یا خطای دید ؟[ جمعه 4 مرداد 1392 ] [ 13:22 ] [ mohade3 ]

[ نظرات() ]شاکی ام ، دلخورم ، پکر شده ام،

چون که امروز با خبر شده ام،

که تو در کوچه ای همین اطراف،

با جوانی جُلنبر و الاف،

سخت سرگرم گفت و گو بودی ،

چه شنیدی از او ؟ چه فرمودی؟

رفته بالا فشارم ای گاگول،

سکته کرده ام مطابق معمول،

ای پدر سوخته ، بدم الان ،

پدرت را درآورد مامان،

میروی "داف" میشوی حالا؟

فکر کردی که من هویجم ، ها؟

بزنم توی پوز تو همچین،

که بیاید فکت به کُل پایین؟

دخترم جامعه خطرناک است،

بچه ای تو ، مخت هنوز آک است،

آن پدر سوخته چه می نالید؟

بر سرت داشت شیره می مالید؟

بست لابد برای تو خالی،

وای از این عشقهای پوشالی!

شبنم آنگاه بعد از این صحبت ،

گفت بابا خیالتان راحت ،

من فقط فحش بار او کردم ،

ناسزاها نثار او کردم،

پیش اهل محل به او گفتم :

به تو هم می شود که گفت آدم؟

بچه در راهه ، پس کجاهایی؟

خواستگاری چرا نمی آیی؟

تا که اوس اصغر این سخن بشنید،

کُل فکش به سمت چپ پیچید،

کله اش روی شانه اش ول شد،

سکته اش مثل این که کامل شد[ شنبه 15 تیر 1392 ] [ 18:23 ] [ mohade3 ]

[ نظرات() ]


چهار دانشجو شب امتحان به جای درس خواندن به مهمونی وخوش گذرونی رفته بودند و هیچ آمادگی امتحانشون رو نداشتند.
روز امتحان به فکر چاره افتادند وحقه ای سوارکردند به این صورت که سر و رو شون رو کثیف کردند ومقداری هم با پاره کردن لباس هاشون در ظاهرشون تغییراتی بوجود آوردند.
سپس عزم رفتن به دانشگاه نمودندویک راست به پیش استاد رفتند.
مسئله رو با استاد اینطور مطرح کردند:
که دیشب به یک مراسم عروسی خارج ازشهر رفته بودندو در راه برگشت از شانس بد یکی از لاستیک های ماشین پنچرمیشه و اونا با هزار زحمت و هل دادن ماشین به یه جایی رسوندنش واین بوده که به آمادگی لازم برای امتحان نرسیدند کلی از اینها اصرار و از استاد انکار، آخر سر قرار میشه سه روز دیگه یک امتحان اختصاصی برای این ۴ نفرازطرف استاد برگزار بشه،
آنها هم بشکن زنان از این موفقیت بزرگ، سه روز تمام به درس خوندن مشغول میشن و روز امتحان با اعتماد به نفس بالا به اتاق استاد میرن تا اعلام آمادگی خودشون رو ابراز کنند
استاد عنوان می کنه بدلیل خاص بودن و خارج از نوبت بودن این امتحان باید هر کدوم از دانشجوها توی یک کلاس بنشینند و امتحان بدن که آنها به خاطر داشتن وقت کافی وآمادگی لازم باکمال میل قبول می کنند.
امتحان حاوی دو سوال و بارم بندی از نمره بیست بود:
۱ ) نام و نام خانوادگی؟ ۲ نمره
۲ ) کدام لاستیک پنچر شده بود؟ ۱۸ نمره
الف) لاستیک سمت راست جلو
ب) لاستیک سمت چپ جلو
ج) لاستیک سمت راست عقب
د) لاستیک سمت چپ عقب
[ شنبه 1 تیر 1392 ] [ 15:11 ] [ mohade3 ]

[ نظرات() ]


                                                          یه سوال از بچگی مغز منُ درگیر کرده…                                  

                                 این که تو جر و بحث بهت میگن حالا نشونت میدم دقیقاً چیو میخان نشون بدن؟     

Avazak.ir Line42 تصاویر جداکننده متن (3) 

  
                                                      ارتباطات توی ایران اینجوریه که به طرف ایمیل می‌زنی       
         
       بعد باید اس‌ ام‌ اس بفرستی ایمیلتو چک کن !     
    

 بعد باید زنگ بزنی بگی اس‌ ام‌ اساتو چک کن !         
 

Avazak.ir Line42 تصاویر جداکننده متن (3)


میگن آرامش یعنی هروقت قهر کنی ، مطمئن باشی کسی جاتو نمی گیره

ما که تا یه عشوه اومدیم طرف عروسی کرد رفت ![ چهارشنبه 15 خرداد 1392 ] [ 15:45 ] [ mohade3 ]

[ نظرات() ]سلامممممممممممـــ شکلک های شباهنگShabahangخب یه تصمیم گرفتم اومدم كه بهتون بگم: میخوام از این به بعد مطالب اخیر و اولیه وبم رو

پست ثابت كنم تا


اونایی كه تاحالا نخوندنشون بخوننشکلک های شباهنگShabahang...راستی امیدوارم از اهنگ وبم هم خوشتون بیاد...اومممم همین دیگه حرفی نیست شکلک های شباهنگShabahangپس بای تا هایشکلک های شباهنگShabahang
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


[ شنبه 14 اردیبهشت 1392 ] [ 12:29 ] [ mohade3 ]

[ نظرشماچیه؟؟() ]
[ یکشنبه 1 اردیبهشت 1392 ] [ 22:19 ] [ mohade3 ]

[ نظرات() ] فوت بازیگرجوان سینما رو به همه ی مردم ایران تسلیت میگم برای شادی روحش"الهمَ صل علی محمد و آل محمد"


http://upload7.ir/images/94282632339429683401.jpg[ چهارشنبه 14 فروردین 1392 ] [ 18:25 ] [ mohade3 ]

[ نظرات() ]
jaleb بدشانس ترین آدم دنیا در لحظه خودكشی +عكس
              
      
[ شنبه 10 فروردین 1392 ] [ 13:11 ] [ mohade3 ]

[ نظرات() ]یک ورق و کاغذ برداشته و با صداقت به سوال ها جواب دهید. دقت کنید که در هنگام خواندن یک سوال بعد از تمام شدن سوال به آن جواب دهید و تا وقتی به همه سوال ها جواب نداده اید پاسخ ها را نگاه نکنید.

در بیابان خشک و بی پایانی در حال راه رفتن هستید. خسته، گرسنه، تشنه، پس از 5 ساعت پیاده روی... ناگهان ساختمان مجلل و با شکوهی در جلوی شما ظاهر می‌شود.


1 - ساختمانی که جلوی شما ظاهر شده است چیست؟

الف- یک قصر
ب- یک موزه
ج- یک هتل
د- یک بنای مذهبی (مسجد-کلیسا-...)


2 - شما از چه طریقی وارد ساختمان می‌شوید؟

الف- پنجره
ب- در
ج- بالکن
د- تونل زیر زمینی


وقتی وارد ساختمان شدید آن را بسیار مجلل و باشکوه می یابید... ناگهان صدای در زدن می‌شنوید... در را باز می‌کنید و کسی را می‌بینید که واقعاً می‌خواستید با او باشید.


3- آن شخص کیست؟


به گشتن ادامه می‌دهید... پلکانی را می‌بینید که به طبقه بالا می‌رود.


4- مارپیچی است یا مستقیم؟


از پلکان بالا می‌روید، تعداد پله ها را می‌شمارید.


5 - چند پله بود؟(هر عددی از یک تا بی نهایت)


بعد وارد اتاقی می‌شوید...


6 - دلتان می‌خواهد این اتاق چقدر بزرگ باشد؟

الف- به اندازه یک آکواریوم
ب- به اندازه یک اتاق معمولی
ج- به اندازه یک جنگل
د- به اندازه اقیانوس آرام


7 - دلتان می‌خواهد رنگ دیوار اتاق چه باشد؟

الف- قرمز
ب- سیاه و سفید
ج- ارغوانی
د- زرد یا پرتقالی
و- رنگ های رنگین کمان


یک میز جلوی شما ظاهر می‌شود ...


8 - آیا گرد - مربع - مثلث یا بدون شکل خاصی است؟


و ظرفی با 5 میوه روی آن قرار دارد: گیلاس - سیب - کیوی - طالبی - هندوانه


9 - یک میوه را انتخاب کنید...


میوه ای که انتخاب کرده اید شما را به یاد این شخص می‌اندازد...


10 - نام او را بنویسید.


11 - شما میوه را برمی‌دارید و...

الف- بلافاصله آن را می‌خورید.
ب- قسمت کرم خورده را می‌ برید و قسمت سالمش را می‌خورید.
ج-آن را می‌برید و داخلش را می‌بینید که کرم خورده است و... بعد به خوردنش ادامه می‌دهید.
د-اگر کرم خورده باشد تمامش را دور می‌اندازید.


از آن ساختمان خارج می‌شوید و 5 حیوان را می‌بینید: موش - آهو - اسب - دلفین - فیل


12 - این حیوانات را به ترتیب اولویت که برایتان دارند رده بندی کنید.

جواب ادامه مطلبادامه مطلب

[ دوشنبه 5 فروردین 1392 ] [ 17:46 ] [ mohade3 ]

[ نظرات() ]


خب این دفعه یه تست شخصیت گذاشتم و این جوریه كه سوال1 رو كه خوندین به سوالی كه گزینه مورد نظرتون گفته برید مثلا اگر سوال 1 گزینه پ انتخاب كردین باید به سوال3 برید و لازم نیست2و3 رو بخونید 

خب شروع می كنیم:

          1 بیش از همه دوست دارید به کجا سفر کنید:

الف) پکن: رجوع شود به سوال ۲
ب) توکیو : رجوع به سوال ۳
پ) پاریس : رجوع به سوال  ۴


           2 آیا تا به حال با دیدن فیلم ترحم انگیزی به گریه افتاده اید؟!

الف) بله : رجوع به سوال ۴
ب) خیر : رجوع به سوال ۳


 3 اگر با نامزدتان قرار داشته باشید و او یک ساعت بعد هم سر قرار نیاید چه کار می کنید؟!

الف) نیم ساعت دیگر صبر می کنید : رجوع به سوال ۴
ب) فوری از محل قرار می روید : رجوع به سوال ۵
پ) آنقدر صبر می کنید تا بیاید : رجوع به سوال ۶


           4 آیا دوست دارید به تنهایی به سینما بروید؟

الف) بله : رجوع به سوال ۵
ب) خیر : رجوع به سوال ۶


5 اگر در ابتدای آشنایی با نامزدتان او بخواهد دست شما را بگیرد چه واکنشی نشان می دهید؟

الف) از این کار امتناع می کنم : رجوع به سوال ۶
ب) برای مدت کوتاهی دستش را می گیرم: رجوع به سوال ۷
پ) پیشنهادش را قبول می کنم و دستش را می گیرم: رجوع به سوال ۸


6 آیا شما فرد شوخ طبعی هستید؟

الف) بله : رجوع به سوال ۷
ب) خیر : رجوع به سوال ۸


7 به نظرتان مدیر توانایی هستید؟

الف) بله : رجوع به سوال ۹
ب) خیر : رجوع به سوال ۱۰


8 اگر امکان داشت دوباره به دنیا بیایید دوست داشتید چه جنسیتی داشته باشید؟

الف) مرد : رجوع به سوال ۹
ب) زن : رجوع به سوال ۱۰
پ) اهمیتی ندارد : شخصیت نوع۴


9 آیا در آن واحد بیش از یک دوست صمیمی دارید؟

الف) بله : شخصیت نوع ۲
ب) خیر : شخصیت نوع ۱


           10 آیا به نظرخودتان فرد باهوشی هستید؟

الف) بله : شخصیت نوع ۲
ب) خیر : شخصیت نوع ۳خب توضیح شخصیتا ادامه مطلب"ادامه مطلب"

[ دوشنبه 5 فروردین 1392 ] [ 17:11 ] [ mohade3 ]

[ نظرات() ]با دقت به تصویر زیر نگاه کنید . . .
 

در تصویر زیر پنج شکل براى شما مشخص شده است و شما باید با کشف ارتباط منطقى بین این تصاویر شکل ششم را حدس بزنید.

خواهشا سعی کنید فکر کنید و تا زمانی که پاسخ را ننوشتید به پاسخ نگاه نکنید!


تست هوش تصویری
ادامه مطلب

[ دوشنبه 5 فروردین 1392 ] [ 16:10 ] [ mohade3 ]

[ نظرات() ]


.: تعداد کل صفحات 3 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات